Ohlédnutí za uplynulým rokem 2021

Rok 2021 byl velmi turbulentní. Přes covidová omezení, která způsobovala nemalé komplikace ve fungování společnosti, byl tento rok pro AVENTIN ve znamení produktivity. Společnosti se povedlo dokončit a otevřít dvě nová retailová centra a výrazně posunout projekty dalších etap.

Aventin Shopping Jihlava

V červnu proběhlo slavnostní otevření AVENTIN Shopping Jihlava. Celý projekt byl od začátku velmi náročný, průtahy trvaly několik let. Vše od náročných zemních prací, kde se vyrovnával pozemek a odtěžovala skála, přes změny stavby oproti původnímu stavebnímu povolení, po změnu územního plánu. Výzvou nebyla pouze celková rozsáhlost, ale i spolupráce s budoucími nájemníky, pro které se připravovaly nájemní jednotky přesně na míru. AVENTIN Shopping Jihlava se rozprostírá na ploše 160.000 m2, řadí se tak mezi jeden z největších retail parků v České Republice. Jeho pronajímatelná plocha činí celkem 26.000m2, nachází se zde prostory pro 37 nájemních jednotek a disponuje 1200 prostornými parkovacími místy.

Náročnost a komplexnost projektu ocenily i poroty z řad odborníků prestižních realitních soutěží. Jihlava získala ještě během téhož roku dvě významná ocenění – 1. místo v kategorii Shopping centra v soutěži Best of Realty 2021 a 3. místo v kategorii komerční prostory/retail v soutěži Estate Award 2021. Tyto hodnocení jsou pro AVENTIN velkou satisfakcí a potvrzením, že se v oblasti retailu posouvá správným směrem.

Aventin Shopping Moravské Budějovice

V prosinci se po intenzivních pracích podařilo slavnostně otevřít další retailové centrum – Shopping Moravské Budějovice. Tento projekt byl od začátku na dobré vlně, dařilo se jak při plánovacích, tak při realizačních činnostech. Výjimečná byla také komunikace s Městem Moravské Budějovice, které nám maximálně vycházelo vstříc. Díky tomu se retailové centrum podařilo otevřít v rekordním čase. Shopping Moravské Budějovice se rozprostírá na ploše 8.000m2, jeho pronajímatelná plocha činí 4.000m2 a nachází se zde 8 nájemních jednotek.

Vývoj v dalších projektech

Během letošního roku jsou v plánu dokončení druhých etap hned v několika stávajících projektech. Intenzivní práce započaly na přístavbě Shopping Znojmo, kde na ploše u kruhového objezdu vznikne drive-in fast food a výhledově i několik nájemních jednotek. Rozšíření pokračuje také na projektu v Jihlavě, ve kterém se počítá s realizací proskleného pavilonu s menšími nájemními jednotkami a objektu food courtu. Pokud vše půjde podle plánu, na podzim odstartují práce na druhé etapě Shopping Moravské Budějovice.

Celkově hodnotíme rok 2021 jako obchodně úspěšný. Je evidentní, že pro naše obchodní partnery a zákazníky jsme i nadále významným partnerem a že retailový trh si i přes různá omezení dokázal udržet svůj růstový potenciál. Velkým tématem a výzvou pro nás zůstává udržitelnost a regenerace. V centrech využíváme energii z obnovitelných zdrojů, vysazujeme stromy, podporujeme biodiverzitu a třídíme odpad. Snažíme se o optimální zasazení našich projektů do krajiny. Je to náš závazek vůči budoucím generacím.

Jsme přesvědčeni, že rok 2021 byl rokem, který nás mnohému naučil, a ve kterém jsme obstáli. AVENTIN Group letos oslaví 15.let fungování na českém developerském trhu. Proto si přejeme, abychom i nadále rostli a v roce 2022 využili všech pozitivních i negativních zkušeností ve společný prospěch.